Giỏ hàng

AbsoluteBlack

Dĩa charning hình Oval của AbsolutBlack duy nhất đã được khoa học chứng minh trên thị trường. Các nghiên cứu do Đại học Primorska, Slovenia dẫn đầu cho thấy sự khác biệt đáng kể khi sử dụng dĩa Absolutblack tuyệt đối so với hình tròn. Hiệu quả đạp tăng tới 9%, tiêu thụ oxy ít hơn tới 7%, thông gió (thở) ít hơn tới 15% và giảm nhịp tim tới 10% khi sử dụng dây xích hình bầu dục so với hình tròn.
Facebook Youtube Top